DZIEJE HRUBIESZOWA

Tom 1

Od pradziejów do 1918 roku

pod redakcją Ryszarda Szczygła

 

Jan Pawłowski, Środowisko przyrodnicze okolic Hrubieszowa

Anna Zakościelna, Jan Gurba, Okolice Hrubieszowa w epoce kamienia i starszego brązu

Andrzej Kokowski, Hrubieszowskie w dobie późnej epoki brązu i w epoce żelaza

Jan Gurba, Ryszard Szczygieł, Okolice Hrubieszowa w średniowieczu

Ryszard Szczygieł, Lokacja miasta na prawie niemieckim i jego dzieje do końca XV wieku

Grzegorz Jawor, Zaplecze osadnicze miasta w późnym średniowieczu

Henryk Gmiterek, W czasach staropolskich (XV1-XVIII wieku)

Krystyna Wróbel-Lipowa, Na przełomie epok. Hrubieszów w Galicji Wschodniej (1772-1809)

Marek Madzik, Hrubieszów w latach 1809-1866

Bronisław Mikulec, Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej

Czesław Kosyl, Polszczyzna mieszczan hrubieszowskich w pierwszej połowie XVIII wieku

Józef Duda, Hrubieszowska Fundacja Stanisława Staszica

Donat Niewiadomski, Hrubieszów w twórczości literackiej

 

ILUSTRACJE